Entries by AoAKH

טסנת מובילה את תחום הבדיקות למערכות פנסיוניות.

טסנת חברת הבדיקות מבית אמנת המתמחה בפתרונות בתחום בדיקות תוכנה וחומרה משנת 1997 ומספקת שירותים לחברות מובילות במשק הישראלי במגוון מגזרי פעילות, מציעה פתרון ייחודי בתחום הפנסיה. חישוב מחדש של זכויות עמיתי קרן הפנסיה בדיקה של עמיתים בקרנות פנסיה מעלה לעיתים את הצורך בחישוב מחדש של הזכויות שלהם. הצורך יכול להיווצר ממספר סיבות, כמו: העלאת […]

טסנת מובילה את תחום בדיקות ההסבה למערכות מורכבות

טסנת חברת הבדיקות מבית אמנת המתמחה בפתרונות בתחום בדיקות תוכנה וחומרה משנת 1997 ומספקת שירותים לחברות מובילות במשק הישראלי במגוון מגזרי פעילות, מציעה פתרון ייחודי בתחום בדיקות הסבה למערכות גדולות. DATA VALIDATION כלי בדיקות ייחודי להסבת מערכות ולהשוואת נתונים ובדיקת תקינות תהליך ההסבה. התכונות העיקריות של כלי ההסבה : כלי ידידותי, בעל פשטות תפעולית. הכלי […]