כיצד להצליח בבדיקות אוטומטיות בסביבה טכנולוגית מתקדמת

מרכיבי המפתח להצלחתו של מערך בדיקות אוטומטי המפותח למערכת מידע מותנה במספר פרטמרים.

גיבוש תפיסה נכונה ליישום הבדיקות ותכנון מעמיק של הבדיקות הנם מרכיבי מפתח קריטיים להצלחה.

תפיסת הבדיקות המומלצת  מתייחסת להיבטים הבאים :

  • עומק הבדיקות
  • כלי הבדיקות
  • שיטת העבודה
  • אינטגרציה למתודולוגיות ה agile וה DevOps  (בהתאם למתודולוגיה המוטמעת בארגון)

בהמשך המאמר נסקור בהרחבה היבטים אילו וכיצד הם תורמים להצלחת המערכת.

תפריט נגישות