בדיקות למערכות פיננסיות – סיפור הצלחה

טסנת מובילה את תחום הבדיקות למערכות פיננסיות.

טסנת חברת הבדיקות מבית אמנת המתמחה בפתרונות בתחום בדיקות תוכנה וחומרה משנת 1997 ומספקת שירותים לחברות מובילות במשק הישראלי במגוון מגזרי פעילות, מציעה פתרון ייחודי בתחום הפנסיה.  

חישוב מחדש של זכויות עמיתי קרן הפנסיה

בדיקה של עמיתים בקרנות פנסיה מעלה לעיתים את הצורך בחישוב מחדש של הזכויות שלהם.

הצורך יכול להיווצר ממספר סיבות, כמו:

העלאת גרסאות / עדכוני תוכנה של מערכת הפנסיה.

רגולציות.

הסבת נתוני עמיתים ממערכות מחשוב שונות, אשר יצרו "בעיות" אצל חלק מהעמיתים, או בחלק מהתנועות.

טיוב נתונים.

בדיקות חוזרות לעמיתים ייעודיים.

 נושאים מורכבים שמערכות ניהול הזכויות לא טיפלו בהם כנדרש בעבר.

מורכבות הבדיקה / בסיס הנתונים

חישוב מחדש מחייב שימוש בנתונים שונים כמו:

נתונים כלליים מהקרן

שימוש בתקנונים שונים החל מצטרפות העמית לקרן, לרבות טבלאות מקדמים שונים.

שימוש בתשואות הקרן לאורך כל חייה (או לפחות מתחילת תקופת החישוב) בהתאם למסלולי השקעה משתנים.

·שימוש בנתוני העודף / גרעון הדמוגרפי ואקטוארי.

נתונים על העמית.

נתוני הפקדות ומשיכות מהקרן.

מסלולי הביטוח בהם היה מבוטח.

מסלולי ההשקעות שהחליף העמית במהלך חברותו בקרן.

דמי ניהול שבהם היה העמית מחויב או היה צריך להיות מחויב, לרבות הסכמי ההטבה השונים.

שיעורי הפרשה לקרן בהתאם למעסיקים השונים של העמית.

חברת טסנת פיתחה לצורך פרויקטי בדיקות שביצעה בחברות הביטוח/קרנות הפנסיה השונות מחשבון פנסיה המותאם לתקנון/י הקרן.

המחשבון מתוחזק על ידי אנשי טסנת לכל שינוים מהממונה על הביטוח כדי לשמור על עדכניות המחשבון לצורך חישובים (משמש את צוות הבדיקות, מחלקת תביעות, גופי בקרה רבים ושונים בחברות הביטוח).

המחשבון / "מנוע החישובים" הינו בעל יכולות של המערכות התפעוליות בחישובי פנסיה. המחשבון מקבל נתונים גולמיים מהמערכת התפעולית של תשואות הקרן, מקדמים, פרטי הפקדות העמית וכ"ו ומבצע חישובים מפורטים:

כל עסקאות העמית: פרמיה, דמ"נ, הטבות, ריסקים, ריסקים זמני, תשואה דמוגרפית, איזון אקטוארי וכו'

שערוך עסקאות ע"פ המסלול השונים, הכנסה קובעת, שיעור כיסוי ביטוחי סכום קצבת זקנה / נכות / שארים (לעמית פעיל ולא פעיל), אפשרות לקבלת קצבה גיל הצטרפות, היסטוריית סטטוס העמית בקרן ליתרות העמיתים עלויות הביטוח ברמה חודשית ועל פי סוגי ביטוח (לרבות עלות שאירי נכה) חישובי תביעות זקנה, נכות ושאירים בהתאם לתנאים משתנים שחרור עסקאות למקבל קצבת נכות וכו' גלישה לקרן משלימה ועוד…

כל החישובים נעשים גם לעמית עם מעסיקים שונים ומתחלפים, את מנוע החישובים ניתן להתאים לתקנונים משתנים, לצורך בדיקות שונות של נתוני עבר /נתונים עכשוויים וצפי לעתיד.

תפריט נגישות