שירות מנוהל

טסנת משרתת את לקוחותיה ומציעה מגוון פתרונות גמישים אשר מותאמים לצרכי הלקוחות.

טסנת מציעה ללקוחותיה שירות ייחודי זה ( Selective Outsourcing ) בכלל עולמות התוכן של בדיקות איכות לרבות: בדיקות תוכנה, בדיקות חומרה, עומסים ואוטומציה.

במסגרת זו החברה לוקחת על עצמה את כלל האחריות על מימוש המשימות הנדרשות לארגון ומתוגמלת לפי ביצועיה: תפוקות בהתאם לאמנת שירות ( SLA )מוגדרת אשר מחייבת את החברה.

למודל זה יתרונות מהותיים שעיקרם:

ביצוע השירותים ע"י חברה המתמחה בנושא.

חלוקת אחריות וסיכון – העברת אחריות וסיכון מהלקוח לספק.

הקטנת עלויות תפעוליות.

הקטנת תקורה ניהולית – הספק מבצע את המשימות ומדווח ללקוח על ביצוע.

מעבר למודל תפעולי המותאם לנפח העסקים המשתנים של הלקוח – בהתאם להיקף המשיות הלקוח ישלם לטסנת ( מאפשר גמישות תפעולית ).

שירות מבוסס מתודולוגיות סדורות מובילות ( TTM, ITIL).

איכות של חברה עם מוניטין.

בעניין זה החברה מציגה תהליך סדור של בחינת האפשרות להעברת הפעילות למודל של שירות מנוהל לארגונים שמעוניינים בכך.

התהליך כולל בדיקת נאותות למערך הקיים, לימוד הצרכים העכשוויים והעתידים, SLA ובניית מודל המותאם לצרכי הלקוח.

עם אישור המודל אנו מציגים תג מחיר לפעילות ולאחר מכן מסדירים את ההתקשרות בהסכם מפורט.

תפריט נגישות